Railway Station in CHATTISGARH

1) Bhatapara

2) Bhilai

3) Shakdol

4) Korba

5) Jagdalpur

6) Rajnandgaon

7) Raigarh

8) Durga

9) Raipur

10) Bilaspur