Railway Station In KARNATAKA

1) Vijayapura

2) R aichur

3) B elagavi

4) Gulbarga

5) Mangalore

6) B ellary

7) Hubbali

8) Mysore

9) Yesvantpur

10) Bangalaru

11) Udupi

12) Karwar